دانلود فایل word مقاله بررسی میزان اختلالات خواب و برخی عوامل مؤثر بر آن در سه ماهه دوم بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی میزان اختلالات خواب و برخی عوامل مؤثر بر آن در سه ماهه دوم بارداری :


تعداد صفحات :12

اختلالات خواب از شکایات شایع دوران بارداری است. این اختلالات که در نتیجه تغییرات فیزیولوژیکی, هورمونی, جسمی در حاملگی رخ می‌دهند از علل متفاوتی برخوردارند و می‌توانند. دلیل و زمینه‌ساز بسیاری از اختلالات قبل, حین و پس از زایمان باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان اختلالات خواب و عوامل موثر بر آن در سه ماهه دوم بارداری انجام شد. این پژوهش از نوع مقطعی بوده و داده‌های آن از 312 نفر از زنان باردار واجد شرایط ورود به مطالعه که جهت دریافت مراقبت‌های دوران بارداری به دو مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان ماکو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی (ارومیه) مراجعه نموده بودند جمع‌آوری شد. اطلاعات با استفاده از فرمهای مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ که توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید, به روش نمونه‌گیری مستمر جمع‌آوری شد و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. نتایج پژوهش نمایانگر آن بود که میانگین نمره کیفیت خواب 3/14 ± 7/78 بوده و 87/2 درصد زنان باردار از اختلالات خواب یا کیفیت پایین خواب در سه ماهه دوم رنج می‌بردند. از بین دلایل احتمالی این اختلالات, خوابیدن و خستگی زیاد, تکرر ادرار, استعمال سیگار در همسر زنان باردار و سطح تحصیلات با اختلالات خواب رابطه معنی‌دار وجود داشت. با توجه به اینکه درصد زیادی از زنان باردار از اختلالات خواب رنج می‌برند امید است در این دوران علاوه بر مراقبت‌های معمول, برنامه‌های مدون جهت بررسی, تشخیص و علت‌یابی این اختلالات انجام گیرد.

لینک کمکی