دانلود فایل word مقاله بررسی ارتباط ریزمغذی‌ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش‌شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی ارتباط ریزمغذی‌ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش‌شناسی :


تعداد صفحات :13

این مطالعه به منظور بررسی دریافت تغذیه‌ای کلسیم, آهن و روی و سطح سرمی این عناصر و سرب و کلسیم ادرار در نیمه اول بارداری و تأثیر آنها بر پیامدهای بارداری برای مادر و جنین و با هدف افزایش دانش موجود در زمینه نقش ریز مغذی‌ها در سلامت مادر و جنین طراحی گردید. این مقاله به معرفی طراحی, اهداف, روش مطالعه و ابزارهای به‌کار گرفته شده, می‌پردازد. طی یک مطالعه طولی آینده نگر, 1033 مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا 24 ساعت پس از زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند . بین 14 تا 20 هفته بارداری (زمان ورود در مطالعه) پرسشنامه‌های مربوطه تکمیل‌شده و در همان زمان آزمایشات مربوط به اندازه‌گیری عناصر در خون انجام شد, همچنین کلسیم ادرار نیز در 24 تا 28 هفته بارداری اندازه‌گیری شد. سپس ارتباط بین پیامدهای مختلف بارداری و نتایج حاصل از بررسی سطوح عناصر و دریافت تغذیه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی‌ها در مقالات آتی ارائه خواهد شد. عوامل متعددی که مطالعه حاضر را از مطالعات گذشته متمایز می‌کند بحث شده و کاربرد احتمالی این نتایج برای ارایه‌دهندگان خدمات و پژوهشگران مطرح شد.

لینک کمکی