دانلود فایل word مقاله نوروترانسمیترها و شناخت (بخش دوم): هیستامین, اپیوئیدها, کوله‌سیستوکینین, آدنوزین, اکسید نیتریک و گلوتامات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نوروترانسمیترها و شناخت (بخش دوم): هیستامین, اپیوئیدها, کوله‌سیستوکینین, آدنوزین, اکسید نیتریک و گلوتامات :


تعداد صفحات :22

هدف: در دو دهه گذشته, موضوع نوروترانسمیترها و کارکردهای شناختی توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است.
روش: در این مقاله, نقش هیستامین, اپیوئیدها, آدنوزین, کوله‌سیستوکینین, اکسید نیتریک و گلوتامات در رفتار شناختی مرور می شود.
یافته‌ها: جهت بررسی نقش نوروترانسمیترها در یادگیری و حافظه, مطالعات آزمایشگاهی متعددی روی حیوانات شده است.
نتیجه‌گیری: افزایش یا کاهش میزان نوروترانسمیترها و یا فعال یا مسدود شدن گیرنده‌های مربوطه, مشخص کرده است که در فرآیند یادگیری و حافظه دخالت دارند. وجود یک شبکه از سیستم‌های متفاوت نوروترانسمیترها می‌تواند نقش مهمی در یادگیری و پردازش حافظه داشته باشد.

لینک کمکی