دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ برخی از ویژگی‌های گفتاری و زبانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا با گروه شاهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ برخی از ویژگی‌های گفتاری و زبانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا با گروه شاهد :


تعداد صفحات :13

هدف: بررسی ویژگی‌های گفتاری افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا از مباحث مهم در حوزه زبان‌شناسی بالینی و گفتار درمانی است که علیرغم سابقه پژوهشی نسبتاً زیاد آن در غرب, در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش معرفی ویژگی‌های غالب گفتاری افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا, در مقایسه با افراد سالم به منظور ایجاد زمینه بهتر برای استفاده در امور بالینی می‌باشد.
روش: در این بررسی مقطعی- تحلیلی, از دو گروه 22 نفره مبتلا به اسکیزوفرنیا (پنج زن و 17 مرد) و سالم (پنج زن و 17 مرد), با استفاده از بخش گفتار خود‌به‌خودی آزمون زبان‌پریشی فارسی نمونه گفتاری گرفته شد و داده‌ها در پنج حوزه زبانی مورد تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی قرار گرفتند. سپس داده‌ها با آزمون‌های t مستقل و مان- ویتنی مقایسه شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که در هیچ یک از دو گروه تبدیل آوایی نامتعارف و یا نقص فیلترهای نحوی – معنایی وجود ندارد. در گروه مبتلا درصد تکواژهای دستوری کمتر و درصد تکواژ قاموسی بیشتر و تفاوت معنی‌دار بود. تعداد نئولوژیسم و درصد خطا در انسجام و پیوستگی کلام گروه مبتلا بیشتر و دارای تفاوت معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها بیانگر تفاوت اساسی گفتار افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم در حوزه نئولوژیسم,انسجام و پیوستگی کلام و میزان استفاده از تکواژهای قاموسی و دستوری است.

لینک کمکی