دانلود فایل word مقاله شیوع اختلال بیش‌فعالی – کم‌توجهی در گروهی از دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شیوع اختلال بیش‌فعالی – کم‌توجهی در گروهی از دانشجویان :


تعداد صفحات :26

هدف: اختلال بیش‌فعالی- کم‌توجهی (ADHD) در بزرگسالان به عنوان یک بیماری مهم, روز به روز بیشتر شناخته می‌شود, با این حال شیوع و عوارض آن در دانشجویان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه توصیفی, تخمین شیوع آن در گروهی از دانشجویان ایرانی می‌باشد.
روش: این مطالعه از نوع مقطعی است و در آن 409 نفر از دانشجویان خوابگاه فاطمه الزهرا (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و بعد از کنار گذاشتن 165 نفر (بر اساس معیارهای خروج از مطالعه), بقیه بر طبق پرسشنامه اختلال بیش‌فعالی- کم‌توجهی کانرز که از نوع خود گزارشگری است بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های کای دو و فیشر بررسی شدند.
یافته‌ها: شیوع (ADHD) در جمعیت مورد مطالعه 3/7% به دست آمد (بر اساس شاخص بیش‌فعالی – کم‌توجهی) که بیشترین فراوانی (%7/8) به زیر مقیاس B (بیش‌فعالی-بی‌قراری) و کمترین فراوانی (%2) به زیر مقیاس D (مشکلات تصور کلی از فرد) و زیر مقیاس A (کم‌توجهی-مشکل حافظه) مربوط بود. در گروه (ADHD), میزان بالاتری از سابقه اختلال روانپزشکی و همچنین سابقه مصرف داروهای روانپزشکی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که غربالگری دانشجویان دارای این اختلال و نیز بررسی بیشتر و معرفی آنها به روانپزشک به منظور درمان ضروری باشد تا از این طریق به بهبود عملکرد و روابط آنها کمک شود.

لینک کمکی