دانلود فایل word مقاله تأثیر تدریس حامی خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر تدریس حامی خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی :


تعداد صفحات :17

هدف: در این پژوهش سبک تدریس حمایت کننده از خودمختاری به عنوان روشی که در چهارچوب نظری خود‌تعیین‌گری تعریف شده و به سبک رفتار معلم در کلاس می پردازد, بررسی و تأثیرات آن بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی ارزیابی شده است.
روش: سبک تدریس معلمان با تکمیل پرسش نام مشکلات مدارس (PIS) مشخص شد. سپس 100 نفر از نوآموزان چهار مرکز پیش دبستانی مناطق یک تا سه شهر تهران به تفکیک سبک تدریس معلم, در قالب دو گروه, طی شش ماه در معرض مداخل شبه‌آزمایشی قرار گرفتند و سپس میزان خلاقیت آنها به وسیل آزمون خلاقیت در حرکت و عمل تورنس سنجیده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که نمر کلی خلاقیت و به تفکیک زیرمقیاس‌های اصالت و تخیل شرکت‌کنندگان در گروه‌های سبک تدریس حمایت‌کننده‌ از خودمختاری بیشتر از شرکت‌کنندگان در گروه‌های سبک تدریس کنترل‌کننده بود, اما در زیرمقیاس سیالی دو گروه تفاوتی نشان ندادند.
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط خلاقیت و منبع کنترل درونی, یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد, تدریس حمایت کننده از خودمختاری با تأمین نیاز اساسی خودمختاری کودکان زمین افزایش خلاقیت را در آنان فراهم ساخته است.

لینک کمکی