دانلود فایل word مقاله زمانِ دستوری در زبان فارسی؛ نگاهی نو بر پای? یک الگوی شناختی آرمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله زمانِ دستوری در زبان فارسی؛ نگاهی نو بر پای? یک الگوی شناختی آرمانی :


تعداد صفحات :18

هدف: آگاهی از زمان تجربه‌ای کاملاً ذهنی است که برخلاف تجرب مکانی با هیچ یک از حواس بشر دریافت شدنی نیست, اگرچه همه آن را درک می‌کنند. هدف این پژوهش, ارائ نگاهی نو به چگونگی مفهوم سازی زمان در زبان فارسی در قالب زبان شناسی شناختی و بر پای یک الگوی شناختی آرمانی است.
روش: در این راستا, ابتدا مفهوم زمان از جنبه‌های فلسفی و رده‌شناختی و سپس الگوی شناختی مورد نظر بررسی و تبیین شد.
نتیجه گیری: با الهام از نظریه های لانگ کر در تقسیم‌بندی جدید اجزای تشکیل‌دهند گروه فعلی نشان ‌داده شد که گروه های فعلی در زبان فارسی نیز به دو جز اسناد زمینه‌ساز و هسته ‌بند تقسیم می‌شوند و این اسنادهای زمینه‌ساز هستند که بیانگر زمان دستوری در زبان فارسی اند. سپس تک واژهایی که به عنوان اسناد زمینه‌ساز, بیانگر زمان دستوری در زمان های گذشته, حال و آینده هستند ‌بررسی و تعیین شد و جایگاه هر یک از این اسنادها در الگوی شناختی آرمانی تعیین و نشان داده شد که این اسنادها با عناصر موجود در این الگو انطباق کامل دارند.

لینک کمکی