دانلود فایل word مقاله بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات ‌شهری با رویکرد روان‌شناسی ‌شناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات ‌شهری با رویکرد روان‌شناسی ‌شناختی :


تعداد صفحات :24

هدف: یکی از معانی مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محیط که مورد توجه طراحان بوده است, دلبستگی به مکان می‌باشد. دلبستگی مکانی به عنوان مفهومی چندبعدی با ابعاد شخصی, فرآیند روان‌شناختی و مکانی, مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه دلبستگی به مکان صورت گرفته و متخصصین حوزه های مختلف طراحی, روان شناسی, روان شناسی محیطی, جامعه شناسی و ارتباط شناسی تحقیقات متعددی انجام داده و ابعاد محیطی و انسانی این ارتباط را مورد بررسی قرار داده اند. هدف این مطالعه بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روان شناسی شناختی است.
روش: روش تحقیق استدلال منطقی است که از تحلیل محتوا در دو حوزه دلبستگی به مکان و روان شناسی شناختی بهره گرفته شده است.
یافته ها: فرآیند دلبستگی به مکان دارای عناصر عاطفی, شناختی و رفتاری می باشد. فرآیند شناخت در روانشناسی شناختی از سه مرحله دریافت اطلاعات محیطی, ذخیره‌سازی و بازیابی تشکیل می شود که در این فرآیند مؤلفه‌های توجه, مفهوم سازی, تصویرسازی ذهنی و نقشه شناختی, تداعی و معنایابی مطرح می گردند. روش های تحقیق در روان‌شناسی شناختی بر اساس منطق محوری تحقیق مبتنی بر استناد علّی, تفسیر, زمینه بخشی و پیش بینی می باشند.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که روان شناسی شناختی به عنوان رویکرد علمی می‌تواند در زمینه معرفت شناسی با تعریف فرآیند شناخت در چارچوب نظری دلبستگی به مکان و در زمینه روش شناسی با ارائه روش های تحقیق شناختی در مطالعه فرآیند دلبستگی, در جهت ارائه تصویری کامل تر و درکی عمیق تر از فرآیند دلبستگی به مکان, مؤثر واقع شود.

لینک کمکی