دانلود فایل word مقاله تشخیص صرع به‌ کمک ارزیابی‌های کیفی و کمّی آشوب‎گون سیگنال‎های مغزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تشخیص صرع به‌ کمک ارزیابی‌های کیفی و کمّی آشوب‎گون سیگنال‎های مغزی :


تعداد صفحات :22

هدف: صرع یکی از بیماری های سیستم اعصاب مرکزی است که فرد مبتلا را در طول یک دوره زمانی دچار تشنج های ناگهانی می کند.
روش: یکی از مسایل مهم در آموزش سیستم شناخت, تهیه ‌ی داده‌ ی مطلوب است که در ادامه به کمک تحلیل کیفی آشوب‎گون و نظر افراد خبره برچسب زنی صحیح آن بررسی و سپس ویژگی‌ های آشوب‎گون نظیر بُعد فرکتال, بزرگ‎ترین نمای لیاپانوف و نمای هرست استخراج م‌ی شود. برای تفکیک دسته‎های مختلف از یکدیگر, این ویژگی‎ها به دسته‎بندی ‌کننده‌ ی بیزین داده می‎شوند.
یافته ها: نتایج نشان می ‌دهد که سیگنال مغزی EEG دارای رفتاری آشوب‎گون است و در حالت حمله کمینه ‌ی بُعد بازسازی‎ و به دنبال آن پیچیدگی کاهش می ‌یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که دو دسته ی طبیعی و پیش‎حمله‎ای با متوسط صحت 99/2 درصد و دو دسته ‌ی طبیعی و ‎حمله‌ ای با متوسط صحت 99/2 درصد و دو دسته‌ ی پیش حمله ای و ‎حمله ای با متوسط صحت 97/1 درصد از یکدیگر تفکیک شده اند.
نتیجه‎گیری: به‎نظر می‌رسد تحلیل آشوب گون یکی از روش‎های مفید در بازیابی رفتار مغز در تشخیص حالت‎های صرعی باشد.

لینک کمکی