دانلود فایل word مقاله طراحی و ساخت بازی رایانه‌ای برای تقویت بازتولید زمان: یک مطالعه مقدماتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله طراحی و ساخت بازی رایانه‌ای برای تقویت بازتولید زمان: یک مطالعه مقدماتی :


تعداد صفحات :21

هدف: پیشرفت های اخیر در علوم اعصاب نشان داده اند که افراد می توانند از طریق آموزش شناختی مغز شان را جهت بهبود توانایی های شناختی نظیر حافظه کاری و توجه آموزش دهند. از سویی دیگر, مبتنی بر مدل دروازه توجه, درک زمان نتیجه فرایندهای شناختی مثل توجه و حافظ کاری است.
روش: با در نظر گرفتن موارد بالا, ابزار تقویت بازتولید زمان در قالب بازی به‌منظور بهبود این فرایند شناختی طراحی و ساخته شد. هدف از پژوهش حاضر, بررسی اولی تأثیر بازی ساخته شده روی عملکرد بازتولید زمان بود. بدین منظور, در چهارچوب طرح تک آزمودنی(A-B) تعداد آزمودنی ( 6-12 ساله) مورد بررسی قرار گرفتند. عملکرد آزمودنی ها در تکلیف بازتولید زمان در چهار مرحله ارزیابی شد: - مرحل خط پایه, - حین جلسه‌ های آموزش, - بلافاصله پس از اتمام جلسه های آموزش به‌عنوان پس‌آزمون و - سی روز پس از مرحل پس‌آزمون به‌عنوان مرحل پیگیری. برای همه ‌ی آزمودنی ها اندازه اثر با روش d کوهن و PND محاسبه شد.
یافته ها: باوجود تأثیر مداخله برای برخی آزمودنی ‌ها, نتایج کلی تغییرپذیری زیادی نشان داد. علاوه بر این, عملکرد آزمودنی‌ ها در تکلیف بازتولید زمان با عملکرد آن‌ها در جلسه ‌های آموزش مقایسه شدند تا انتقال اثر بهبود در بازی به تکلیف ارزیابی بررسی شود و نتایج این مقایسه نیز نشان داد که تأثیر آموزش متغیر است.
نتیجه گیری: احتمالاً تغییرپذیری برای انتقال اثر به دلیل تفاوت در ماهیت ابزار ارزیابی و آموزش بود. این یک مطالع اولیه برای بررسی نحو اثر آموزش ادراک زمان از طریق بازی بوده و مطالعه های بیشتری برای نتیجه گیری نیاز است.

لینک کمکی