دانلود فایل word مقاله باستان‌شناسی شناختی؛ در جست‌وجوی مادّه‌ی ذهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله باستان‌شناسی شناختی؛ در جست‌وجوی مادّه‌ی ذهن :


تعداد صفحات :25

مقدمه: هدف این مقاله, ارائه ی تعریفی از باستان‌شناسی شناختی, مرور خاستگاه‌ها و تحولات آن در طول زمان, موضوعات و چارچوب‌های نظری وابسته به هر یک از منظرهایی است که در طول زمان به نسبت باستان‌شناسی با علوم شناختی مبذول شده است. روش: ادبیات اصلی باستان‌شناسی شناختی, به‌شیوه‌ ی کتابخانه‌ای, مرور و به‌نحوی دیالکتیکی درون جریانات معرفت‌شناختی اصلی این رشته جای گرفته و براساس چارچوب‌های فکری خاص خود طبقه‌بندی شده است. چارچوب‌های نظری موضوعات و مسایل گوناگون مطرح در باستان‌شناسی شناختی در قالب دو گروه مادّه‌گرا و ذهن‌گرا تحلیل و نظریه ی گیرایش مادی به‌عنوان شالوده ی اصلی باستان‌شناسی شناختی, همراه با مطالعه ی یکی از مصنوعات فرهنگی متعلق به فرهنگ و تمدن آشور نوی باستان تشریح شد. یافته‌ها: مطالعه ی (مخروط گِلی) آشوری در چارچوب نظریه ی گیرایش مادی نشان داد که بخش قابل‌توجهی از جایگاه و شخصیت پادشاه آشوری درون کیهان‌شناسی آن تمدن باستانی را نمی‌توان به مفاهیم و کدهای ذهنی ناب تقلیل داد, بلکه به‌شکلی فعال, از طریق, همراه با و مبتنی بر وضعیت‌های مادی شکل می گیرد و تقویت و بازتولید می‌شود و از مخروط گِلی می‌توان به‌عنوان ماده ی ذهنیت پادشاهی نام برد. نتیجه‌گیری: باستان‌شناسی شناختی با توجه به دل مشغولی دائمی و اصلی خویش با مواد و مصنوعات, می‌تواند سهم عمده و جایگاهی ویژه در پژوهش‌های علوم شناختی داشته و جنبه‌های مادّیت‌پذیر شناخت و ادراک انسانی و مادیّت ذهن را آشکار سازد.

لینک کمکی