دانلود فایل word سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی

ت همدانی مهّم‌ترین شخصیت معناگرای سد ششم است که سبکی خاص و تازه در ادبیات عرفانی ارائه داده است. او در زمینه‌ی موضوع لفظ و معنا و تفاوت‌های بنیادین آن دو به شیوه‌ی عملی و با به دست دادن نمونه‌های تأویلی کوشیده است که نشان دهد چرا سبک زبانی او در ادبیات صوفیانه متفاوت است. او در عین این که هیچ گاه شطح پردازی را فراموش نمی‌کند، ترکیبی از نثر و شعر ارائه می‌دهد که انسجام و نظم صفت اصلی آن است. در نثر سیال عین‌القضات هم سخنان پیران صوفیه حضور دارد و هم آیه‌های قرآنی در بافت کلام خوش نشسته است. عین‌القضات نویسنده‌ای است که در حین نوشتن، کلام خود را از

دانلود فایل word بررسی کارایی سنجه های شدت مختلف برای ارزیابی ظرفیت فروریزش قابهای خمشی فولادی دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع

س یا همایش : نهمين کنفرانس ملي سازه و فولادتعداد صفحات :16چکیده مقاله: معمولا برای ارزیابی عملکرد لرزهای سازهها به صورت احتمالاتی از تحلیل های دینامیکی غیرخطی استفاده میشود. متغیری که نتایج تحلیل خطر لرزه ای را به نتایج ارزیابی لرزهای سازه مرتبط میکند سنجه شدت نامیده میشود. یک سنجه شدت میتواند بیانگر قدرت زلزله و همچنین میزان خسارت وارد شده به سازه باشد. در چارچوب مهندسی زلزله بر اساس عملکرد، توانایی یک سنجه شدت برای پیشبینی پاسخ و یا ظرفیت فروریزش سازه با پراکندگی کم (دقت بالا) کارایی (Efficiency) نامیده میشود. وجود نامنظمی های سازهای یکی از موضوعات

دانلود فایل word کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه

ف: با توجه به اختلالات متابولیک ناشی از نارسایی کلیه و اهمیت تغذیه در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و آموزش موارد مربوط به تغذیه صحیح و با توجه به اینکه اکثر بیماران از آموزش منسجم و مدون در رابطه با رژیم غذایی مناسب خود محروم هستند. لذا این پژوهش ، جهت تعیین کاربرد نظریه مرافبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه صورت گرفت. روش بررسی : در این مطالعه نیمه تجربی 70 بیمار دیالیزی در مراکز دیالیز بیمارستان های آموزشی ارومیه در سال 1388 به روش مبتنی بر هدف انتخاب و بصورت تصاد