دانلود فایل word مقایسه تطبیقی موسیقی و معماری از دیدگاه زیبایی شنایی

س یا همایش : چهارمين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :17چکیده مقاله: زیبایی پدیده ای است ذهنی و احساسی که پیوند عمیقی میان آن و عناصر حسی موجود در اطراف ما دارد. طبیعت شاه کلید این حس است که در کنار دیگر عواطف و احساسات؛ ما را به درجه نسبی زیبایی هدایت می کند. معماری در قالب های سه بعدی مادی شکل می گیرند و به نسبت دیگر هنرهای عینی تر و مادی ترند؛ به عبارت دیگر تعلقشان به جهان مادی بیش از دیگر هنرهاست، اما موسیقی تنها در یک بعد قالبت شکل گیری دارد و بستر آن موسیقی زمان است و از قیود مکانی رسته است. بدین صورت هنر موسی

دانلود فایل word مقاله بررسی مقایسه ای فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و مزمن با افراد بهنجار

با هدف دانلود فایل word مقاله بررسی مقایسه ای فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و مزمن با افراد بهنجار انجام شده است. در این پژوهش بعضی از کارکردهای نوروپسیکولوژیک در 40 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و مزمن و 40 نفر افراد بهنجار که از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل و بهره هوشی با گروه نخست همتا شده بودند، مقایسه شد. کارکردهای مورد نظر عبارت بودند از: انتزاع، حافظه، ادراک دیداری – فضایی، حل مساله و ادراک دیداری – حرکتی که به ترتیب با آزمون های دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST)، تفسیر ضرب المثل ها، شباهت ها، فراخنای ارقام و طراحی مکعب های مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان (WAIS)، آزمون برج هانوی و آزمون بندر گشتالت ارزیابی شدند.

دانلود فایل word شبیه سازی یک سیستم نوین تولید یکپارچه هیدروژن و توان با تلفیق چرخه ORC و سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز خورشیدی

له، یک سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز و چرخه رانکین آلی(ORC) جهت تولید همزمان هیدروژن و توان تلفیق شده است. برای بازیابی گرمای محصول تولیدی راکتور یک چرخه ORC با سیستم ریفرمینگ ترکیب شده است. مدلسازی جامع ترمودینامیکی بر روی سیستم پیشنهادی صورت گرفته است. مطالعه پارامتریک نیز برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف سیستم بر روی عملکرد انرژتیکی سیستم انجام گرفته است. نتایج نشان دادند که با افزایش دما در یک نسبت مولی ثابت دی اکسید کربن به متان، میزان تولید هیدروژن ، توان تولیدی خالص، بازده انرژی کل سیستم افزایش می­یابد. علاوه براین، افزایش نسبت مولی دی اکس