دانلود فایل word مروری بر روش های پارک هوشمند خودرو در شهر هوشمند

س یا همایش : اولين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوترتعداد صفحات :20چکیده مقاله: امروزه با افزایش تعداد خودرو در سطح شهرها یافتن جای پارک مناسب برای خودرو یکی از مشکلات افراد به حساب می آید. از سوی دیگر تلاش برای یافتن جای پارک مناسب همواره سبب ایجاد ترافیک و آلوده تر شدن هوا می گردد. در این مقاله هدف بررسیی روش های موجود در حوزه پارک هوشمند خودرو در یک شهر هوشمند است به منظور ارایه راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در زمان و هزینه است.

دانلود فایل word یک پیش‌اعوجاج‌ساز دیجیتالی ترکیبی با خاصیت تطبیق

ه روش‌ خطی‌سازی تقویت کننده‌های RF با استفاده از پیش اعوجاج ساز دیجیتال را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و روشی برای تطبیقی کردن این مدار دیجیتالی پیشنهاد می‌کنیم و مزایا و معایب آن را نسبت به مدارهای مرسوم پیش اعوجاج ساز دیجیتالی بررسی می‌کنیم. مدارهای پیش‌اعوجاج‌ساز یک مشکل اصلی برای رسیدن به حالت مطلوب دارند و آن مشکل اثر حافظه است. در ادامه کار یک مدار جدید مبتنی بر یک سیستمDSP ساده برای از بین بردن اعوجاج و اثر حافظه پیشنهاد می‌کنیم و سپس این مدار جدید را شبیه‌سازی می‌کنیم. با بررسی نتایج شبیه‌سازی آشکار می‌گردد که در نسب

دانلود فایل word مطالعه‌ی ارتباط بین سرمایه‌ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی با مصرف غذاهای غیرخانگی در شهر تبریز

خانگی به‏عنوان بخشی از تجارب غذایی، با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی که این تجربه در زندگی مدرن شهری پیدا کرده، به مسأله‌ای مهم در مجموعه مباحث جامعه‌شناسی سلامت/تغذیه تبدیل شده ‏است. تحقیق حاضر به روش پیمایش و با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌ی اقتصادی، پایگاه اجتماعی و برخی متغیرهای زمینه‏ای بر مصرف غذاهای غیرخانگی نگاشته شده‏است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز است که 409 نفر از آنها به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. تحلیل داده‏ها با استفاده از نر‏م‌افزارهای SPSS وLisrel انجام شده&r