دانلود فایل word طراحی یک مدار نمونه‌بردار و نگه‌دار با دقت 12-Bit جهت نرخ داده 200MS/s

له، یک مدار نمونه بردار و نگه دار تمام تفاضلی با دقت 12 بیت برای نرخ داده 200 Ms/sارائه گردیده است. در مدار پیشنهادی این مقاله به منظور افزایش خاصیت خطی و همچنین افزایش میزان ولتاژ عملکرد، ازسوئیچ های بوت استرپ جهت نمونه برداری از سیگنال ورودی استفاده گردیده است. همچنین به منظور جلوگیری از اثر بارگذاری طبقات بعدی بر روی مدار پیشنهادی از یک بافر خروجی با بهره قابل تنظیم جهت افزایش خاصیت خطی استفاده گردیده است. عملکرد مدار پیشنهادی توسط نرم افزار Hspice با استفاده از تکنولوژی CMOS-0.35um مورد شبیه‌سازی قرار گرفته است که نتایج شبیه‌سازی، عملکرد مناسب مدار را جه

دانلود فایل word تاثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

یه : اقتصاد كاربرديتعداد صفحات :28سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد،لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است.مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا، در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس آمارهای سری زمانی 89-1353 از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردید.در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی، تاثیر متغیرهای توضیحی سرمای

دانلود فایل word عنوان فارسی: بازخوانی شخصیت های قرآنی در رمان (طیور الحذر) ابراهیم نصرالله (عنوان عربی: استدعا الشخصیات القرآنیة فی روایة (طیور الحذر) لإبراهیم نصرالله)

یه : الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابهاتعداد صفحات :38چکیده فارسی:ابراهیم نصرالله، یکی از رمان نویسان و شاعران برجسته ادبیات معاصر است که در هر دو زمینه شعر و رمان، صاحب قلم و پرآوازه است. وی از رمان نویسان نوگرای معاصر عرب است که در آثار خود با استفاده از اسالیب و شیوه های نوین رمان نویسی به بیان دردها و رنج های ملت فلسطین می پردازد.رمان «طیور الحذر» اولین شاهکار نصرالله در مجموعه شش جلدی «الملهاه الفلسطینیه» و یکی از نمونه های برجسته ادبیات داستانی معاصر عربی است.یکی از ویژگی های مضمونی و ساختاری رمان «طیور الحذر» به کارگیری انواع می