دانلود فایل word تاثیر مداخله آموزشی بر توانمندسازی مادران درباره تغذیه مناسب کودکان زیر دو سال تحت پوشش خانه های سلامت منطقه 18 تهران

یه : آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي)تعداد صفحات :12زمینه و هدف: با توجه به اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر و شکل گرفتن عادات غذایی و شروع تغذیه تکمیلی در دو سال اول زندگی، این دوره سنی مهم ترین دوران رشد و تکامل کودک محسوب می شود. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر آموزش بر توانمندسازی مادران در مورد تغذیه صحیح در کودکان صفر تا 2 سال در خانه های سلامت منطقه 18 تهران بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود. نمونه های موردمطالعه به صورت تصادفی چندمرحله ای از خانه های سلامت انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس

دانلود فایل word تحقیق گزیده ای از مقالات ترانسفورماتور

ارد بخشی از متن دانلود فایل word تحقیق گزیده ای از مقالات ترانسفورماتور : یکی از حوزه های استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت برق، تپ چنجر ترانسفورماتورها می باشد . تپ الکترونیکی برخلاف نوع مکانیکی ، کنترل دائم و تنظیم جریان ولتاژ ترانسفورماتور را ممکن میسازد . بدین منظور ، بایستی امکان تغییر تپ در شرایط بار کامل ترانس فراهم گردد . مهمترین مسئله در طراحی مبدل قدرت برای این منظور، اندوکتانس سرگردان تپ های سوئیچ شده می باشد . اگر عمل تغییر تپ بین دو تپ مختلف در فرکانس بالا صورت بگیرد ، امکان تنظیم دائمی ولتاژ ثانویه در بار کامل ترانس وجود دارد . کل سیستم در شکل زیر نشان داده شده است : طراحی مبدل قدرت به

دانلود فایل word طراحی آنتن مجتمع فعال با میکسر حذف تصویر و متوقف کننده باندهای جعلی آنتن

له، یک آنتن مجتمع فعال با میکسر حذف تصویر (IRM) کوچک شده پیشنهاد و طراحی شده است. برای کوچک سازی میکسر حذف تصویر از کوپلرهای هایبرید شاخه خط که با جایگزینی خطوط T شکل به جای خطوط انتقال ربع طول موج باعث کاهش ابعاد کوپلر شاخه خط شده استفاده می‌شود. همچنین با استفاده از خطوط T شکل باندهای عبور جعلی آنتن متوقف سازی شده‌اند. توان و فرکانس نوسان ساز محلی و فرکانس میانه انتخاب شده برای این کار به ترتیب 5dBm، 2.45GHz و 50MHzمی‌باشد. ایزولاسیون مابین فرکانس مطلوب و تصویر در حدود20dB توسط نرم‌افزارADS به دست آمده است. از IRM پیشنهاد شده 10dB از نوع مرسوم بزرگتر می‌با