دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر استفاده از تمرینات ادراکی – حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت سال? مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش‌فعالی

العه تأثیر استفاده از مهارت های ادراکی- حرکتی را بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت سال مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی بررسی کرده است.روش: در این پژوهش که از نوع شبه تجربی است، 26کودک پنج تا هشت سال مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی مراجعه کننده به چهار مرکز کاردرمانی، به صورت تصادفی، به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنام کانرز والدین، سیاه رفتاری کودکان، آزمون کفایت حرکتی بروینینکس- اوزرتسکی بود. پس از اجرای مداخله که شامل شش هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، از مادران دو گروه آزمایش و شاهد خواسته شد مجدداً سیا

دانلود فایل word امکان سنجی تغذیه مصنوعی در دشت تایباد با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

ح منابع آب­ زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه­خشک با توجه به کمبود و دسترسی فصلی به آب از اهمیت شایانی برخوردار است. تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی یکی از روش‌های اصولی مدیریت منابع آب است. در این پژوهش سعی گردید با رویکرد تلفیقی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش‌های تصمیم­گیری چند معیاره، مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در دشت تایباد، واقع در استان خراسان رضوی، شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا داده‌های 11 موءلفه تاثیر گذار شامل شیب، کیفیت آب زیرزمینی، زمین‌شناسی، ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، تراکم زهکشی، نفوذپذیری

دانلود فایل word بررسی فرآیند سولفور زدایی با استفاده از بستر اکسید روی

یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش کاربردي در شيمي و مهندسي شيمي با تاکيد بر فناوري هاي بومي ايرانتعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه حذف اجزا اسیدی گازی جهت کنترل خوردگی، جلوگیری از سمی شدن کاتالیزور در فرآیند پایین دستی و رعایت استانداردهای محیط زیست در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بسیار با اهمیت است. سولفید هیدروژن گاز بی رنگ و سمی و با بوی قابل احساس در غلظت های بسیار کم است که یکی از متداول ترین روش های جذب آن استفاده از اکسید روی به عنوان جاذب است. توانایی جذب H2S به تخلخل و سطح شیمیایی جاذب بستگی دارد. در این مطالعه فرآیند گوگرد زدایی به