دانلود فایل word بررسی مقایسه ای جذب فنل از محلولهای آبی توسط گیاهان آزولا و کانولا اصلاح شده: مطالعه ایزوترمی و سینتیکی

یه : بهداشت و توسعهتعداد صفحات :18لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. كلید واژه: آزولا، كانولا، فنل، ایزوترم جذب، تصایه فاضلاب

دانلود فایل word کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی (Fusarium oxysporum) با جدایه های Trichoderma در شرایط مزرعه و تاثیر آنها در میزان محصول

یه : گياه پزشكيتعداد صفحات :10لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: بیوكنترل، Trichoderma، سیب زمینی، پژمردگی فوزاریومی، عملكرد

دانلود فایل word بررسی ساختار نگهداری و تعمیرات با فرایند تحلیل سلسله مراتبی

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصاديتعداد صفحات :13چکیده مقاله: انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی، مستقیما در بهره وری و سوددهی تولید تاثیر دارد و نقش مهمی در ایجاد اطمینان، کیفیت محصول، کاهش ضایعات و.. ایفا می کند. لذا، استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات باید موثر و با اهداف تجارت و تولید سازگار باشد و در نهایت موجب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان گردد. در نتیجه، انتخاب استراتژی مناسب در این کار، امری ضروری است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی ساختار بهینه نگهداری و تعمیرات شرکت فارس