دانلود فایل word بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های (مهر و مشتری) و (ناظر و منظور) بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت

مبتنی بر این اندیشه است که متن، نظامی بسنده و مستقل نیست، بلکه پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد، حتی می‌توان ادعا کرد که در یک متن مشخص مکالمه‌ای مستمر میان آن متن و متون دیگر وجود دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیر ادبی باشند، هم‌عصر همان متن باشند یا به سده‌های پیشین تعلق داشته باشند. رویکرد بیش‌متنیت ژرار ژنت عبارتست از بررسی رابطه میان دو متن ادبی، به گونه‌ای که بیش‌متن (Hypertexte) تفسیر پیش‌متن (Hypotexte) نباشد. در این ساحت، هر متن قابلیت مقایسه با متون مشابه را پیدا می‌کند؛ به نحوی که افق‌های جدیدی از پیوندهای ادبی ـ فرهنگی مختلف در اخت

دانلود فایل word طراحی مجدد پروانه‌ی یک پمپ گریز ‌از ‌مرکز با هدف بهبود بازدهی آن

‌های گریز از مرکز به عنوان یکی از اجزای مهم و اصلی صنایع مختلف به شمار می‌آید، لذا بهبود بازدهی آنها دارای اهمیت است. در این مقاله، با حل عددی جریان سه بعدی و آشفته‌ سیال عامل آب در شرایط پایا و تراکم ناپذیر، با شرط عدم لغزش روی سطوح تیغه‌ها، در نرم‌افزارANSYS 16.0 ، عوامل موثر در افت‌های جریان و افزایش بازدهی پروانه یک پمپ گریز از مرکز بررسی می‌شود. سپس با بهینه‌سازی این پارامترها، بازدهی آن افزایش می‌یابد. بدین منظور، پارامترهای تعداد تیغه‌ها، زوایا و ضخامت‌های ورودی و خروجی آن‌ها، بررسی می‌گردد. جهت اعتبارسنجی حل عددی، نتایج حاصله با منحنی‌

دانلود فایل word بررسی عیوب در مواد پلیمری تحت بار به کمک روش تداخل سنجی برشی دیجیتالی

یا همایش : پانزدهمين کنفرانس ملي و چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليدتعداد صفحات :6چکیده مقاله: تداخل سنجی برشی دیجیتالی یکی از روش های نوین مبتنی بر تابش پرتو لیزر در انجام آزمون های غیرمخرب برای مواد مرکب و پلمیری می باشد. در این روش گرادیان های جابجایی بسیار کوچک سطح مورد اندازه گیری قرار می گیرند. از عمده مزایای این روش می توان به بررسی محدوده گسترده ای از سطح جسم به طور همزمان اشاره نمود. علیرغم مزایای عمده این روش در انجام آزمون های غیرمخرب صنعتی، پیاده سازی این روش نیازمند شناسایی پارامترهای موثر و نحوه انتخاب و کنترل آنها می