دانلود فایل word استفاده از روغن پوست مرغ در گل حفاری پایه روغنی سبک و بررسی کارایی آن در سازندهای شیلی

مقاله: با توجه به وظایف مختلف سیال حفاری در حفر چاه های نفت و گاز، موفقیت گل حفاری در نتیجه انتخاب دقیق و صحیح فرمولاسیون گل می باشد. گل های پایه آبی و پایه روغنی هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشند که با توجه به آنها برای یک حفاری ویژه مورد استفاده قرار می گیرند. در عملیات حفاری گل های پایه آبی سمیت و هزینه تولید کمی دارند و پسماند آنها نیز قابلیت تخلیه شدن در دریا را داراست ولی برای شرایط ویژه مانند حفاری چاه های عمیق و گرم، حفاری در لایه شیلی، حفاری انحرافی و افقی و غیره از گل های حفاری پایه دیزلی استفاده می شود اما این گل ها مشکلاتی از جمله سم

دانلود فایل word طراحی و بهینه سازی گیت های منطقی تمام نوری مبتنی برکریستال فوتونی

س یا همایش : اولين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوترتعداد صفحات :12چکیده مقاله: در این مقاله با استفاده از کریستال فوتونی دو بعدی یک گیت NOR تمام نوری بهینه، با هدف به دست آوردن سرعت انتقال اطلاعات بالا و توان تلفاتی کم پیشنهاد شده است. در محاسبات ساختار باند فوتونی و تحلیل مود نقص، ازروش بسط امواج تخت و جهت بررسی منحنی توان و زمان پاسخ، از روش تفاضل متناهی در حوزه زمان استفاده شده است. برای طراحی بهینه ساختار کریستال فوتونی، از نمودار نقشه شکاف باند فوتونی که تابعی از چند پارامتر مهم طراحی است، استفاده شده است. در طراحی این گیت ها بهینه سازی کامل مدنظ

دانلود فایل word بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن گادامر

عاصر با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی و اندیشه تجددخواهی و بازتاب فرهنگ و هنر غرب، نگارگران ایرانی به ویژه حسین بهزاد، در راستای احیای هویت و فرهنگ ایرانی-اسلامی به نگارگری گذشته رجوع می‌کنند. این تحقیق با هدف مطالعه نگارگری حسین بهزاد در دوران معاصر با بهره‌گیری از مفاهیم هرمنوتیک گادامر با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته و گردآوری اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای استو به این پرسش پاسخ داده است که، نحوه خلق آثار نگارگران این دوران تا چه اندازه با نظریه هرمنوتیک گادامر تطبیق دارد. نتایج نشان می‌دهد که مفاهیم هرمنوتیک گادامر، قابل