دانلود فایل word طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره‌های قوس الکتریکی

مؤثّر از توان الکتریکی در کوره‌های قوس صنایع فولادسازی لازم است تا مشکل جبران توان راکتیو در کوره‌های قوس الکتریکی حل گردد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا یک مدل بهینه برای قوس الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. بر روی این مدل بار، فلیکر ولتاژی با فرکانس 3 تا 14 هرتز به ‌صورت سینوسی منظور می‌شود تا تأثیرات جبران کننده بر روی فلیکر ولتاژ نیز بررسی شود. سپس با توجه به اهمیت جبران‌سازی در کوره‌های قوس الکتریکی، به طرّاحی و شبیه‌سازی یک جبران کننده بهینه راکتور تایریستور کنترل (TCR) پرداخته می‌شود. همچنین در این راستا علّت ایجاد حدّاقل نیم

دانلود فایل word تولید خمیرکاغذ حل‌شونده با فرایند سودا-آنتراکینون از الیاف ساق? کنف خودهیدرولیزشده در مفهوم پالایش زیستی

ای حل‌شونده واجد آلفاسلولز بالا، اغلب از چوب و لینترپنبه تولید می‌شوند و کاربرد وسیعی در تولید فراورده‌های متعدد سلولزی مانند میکروسلولزها، نانوسلولزها و مشتقات متنوع سلولزی دارند. محدودیت دسترسی به چوب و پنبه، سبب اجرای پژوهش‌های فراوانی در زمین گیاهان غیرچوبی به‌عنوان منبع اولی این نوع خمیرکاغذ شده است. استفاد حداکثری زیست‌توده از طریق استخراج و تبدیل اجزای غیرمفید در هر کاربرد (مواد غیرسلولزی در خمیرکاغذهای حل‌شونده) هدف پالایش زیستی است. از این‌رو در این پژوهش با رویکرد پالایش زیستی، چیپس‌های ساق کنف ابتدا با آب داغ پیش‌هیدرولیز شده

دانلود فایل word ارزیابی توزیع فضایی و نقش محیط در وقوع جرم سرقت در مناطق چهارگانه شهر کرمان

ف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه‌های وقوع جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. آمار نشان می­دهد عوامل مهمی در بروز جرم نقش دارند که یکی از مهم­ترین آنها، عوامل محیطی است. عوامل محیطی، زمینه­ساز انواع مختلفی از جرایم می­باشد که یکی از مهم­ترین آنها جرم سرقت می­باشد. هدف اصلی این تحقیق­، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر کرمان در سال 1395 می­باشد که در چهار منطقه بررسی شده است­. روش­شناسی: این پژوهش، از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و در جمع&