دانلود فایل word بررسی آینده نگر موارد جراحی به روش فلاپ کاریداکیس در سینوس پایلونیدال

یه : مجله دانشكده پزشكيتعداد صفحات :10لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: مطالعات کوهورت، عوارض، عود، نتایج درمان، سینوس پایلونیدال، کیست مویی، کاریداکیس

دانلود فایل word بررسی اثر افزودنی ضد عریان شدگی سنتزی فسفرآمیدی بردوام مخلوط آسفالت گرم

س یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش کاربردي در شيمي و مهندسي شيمي با تاکيد بر فناوري هاي بومي ايرانتعداد صفحات :10چکیده مقاله: با توجه به اهمیت دوام و عمر روسازی های آسفالتی و هزینه های سنگین تعمیر آنها، اصلاح ساختار قیرها و به تبع آن مخلوط های آسفالتی بعنوان یک رویکرد پیشگیرانه و کاربردی، مورد توجه محققین است. آمینو آمیدها دسته ای از افزودنی های اصلاح کننده ارزشمند هستند که برای کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی و افزایش دوام آنها مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، برای اولین بار تاثیرات و عملکرد یک آمینو آمید فسفردار از دست

دانلود فایل word ترابط عقل و دین و تاثیر آن بر فرهنگ اسلامی

یه : راهبرد فرهنگتعداد صفحات :27لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. كلید واژه: عقل، دین، فرهنگ، عقل گرایی، معقولات